Met deze verklaring wensen we je te informeren over hoe de KFC Linda Olen omgaat met persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de KFC Linda Olen de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

KFC Linda Olen schenkt bij de verwerking van persoonsgegevens de nodige aandacht aan de geldende privacywet. Als bezoeker of lid van de KFC Linda Olen mag je verwachten dat wij zorgvuldig omgaan met je gegevens. Je gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten (nieuwsbrief en/of ticketverkoop). KFC Linda Olen verstrekt je gegevens niet aan derden.

Bewaartermijn

KFC Linda Olen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Beveiliging

KFC Linda Olen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.De gegevens zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers die verwerkingen met deze gegevens moeten doen.

Foto’s

Tijdens onze activiteiten worden foto’s genomen. Deze foto’s kunnen mogelijk gepubliceerd op www.kfclindaolen.be. De foto’s kunnen eveneens gepubliceerd worden op de sociale mediapagina's van KFC Linda Olen. Indien je een foto wenst te laten verwijderen, kan je hiervoor contact opnemen met webmaster@kfclindaolen.be.

Welke rechten heb je zelf?

Je hebt het recht de KFC Linda Olen te vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Je kan ons eveneens verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen

Contactinformatie

KFC Linda Olen spant zich in om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren indien je vragen hebt over dit privacybeleid of over de gegevens die wij van je verzamelen of verwerken door een e-mail te sturen naar webmaster@kfclindaolen.be.